Vyvrtaní otvorů štítku

Způsoby upevnění dveřního štítku přivrtáním

Dveřní štítky mohou být na opatřeny dírkami pro šroubky k přišroubováním do dveří či zdi. Štítky s většími otvory ( prům. 3,4 mm ) jsou určeny do extrémních podmínek. Je možno je upevnit trhacími nýtky příp. šroubky.

Cena: