Věrnostní program

Věrnostního programu pro registrované zákazníky Poháry.com pro rok 2017

Všeobecné podmínky

Velmi si ceníme věrnosti našich zákazníků. Vracející se zákazník je pro nás důkazem, že úsilí věnované rozvoji našeho internetového obchodu není zbytečné. Chceme nabízet ten nejširší sortiment a dodávat jen to nejkvalitnější a nejlevnější zboží. Klademe maximální důraz na zákazníka a jeho požadavky. Stálí registrovaní zákazníci získávají stálou slevu již za nákup od částky 4 000 Kč a získávají slevu na další nákupy na stránkách www.sportovni-pohary.com.  Sleva se načítá postupně dle obratu během roku. Pravidla věrnostního programu jsou jednoduchá: - slevu si mohou uplatnit jen zákazníci registrovaní v e-shopu www.pohary.com.
 

1. O věrnostním programu

2. Postup sbírání bodů

3. Podmínky pro získání bodů a odměny

4. Uplatnění slevy

5. Případy neuznání bodů

 

1. Věrnostní program je určen pro všechny naše zákazníky, kteří jsou registrováni na webových stránkách e-shopu www.pohary.com, jehož cílem je podpořit prodej zboží prostřednictvím společnosti Poháry.com a ocenit stávající spolupráci zákazníků. Z programu jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci. Jste-li účastníkem věrnostního programu a přesáhnete hranici 4 000 bodů, tak po přihlášení na e-shop Sportovni-pohary.com se Vám zobrazují nižší ceny než běžně dostupné ostatním uživatelům bez přihlášení. 

2. Zákazník prostřednictvím nakupovaní získává body, které se sčítají s každým nákupem a následnou slevou na zboží, které je objednáno přes e-shop a je zahrnuto ve věrnostním programu. Po nasbírání potřebného počtu bodů lze body vyměnit za slevy na zboží.

3. Body jsou sčítány na jednu registraci, pro kterou se realizuje nákup. Body jsou nepřenosné. Každý zákazník může po přihlášení sledovat stav svých bodů na svém účtu. Věrnostní program platí do konce kalendářního roku, tj. poslední nákup  např. do 31.12.2017. sportovni-pohary.com si vyhrazuje právo určovat hodnotu, počet a slevu v katalogu v průběhu trvání věrnostního programu. Sleva nebude uznána, pokud zákazník bude mít vůči společnosti Sportovni-pohary.com závazky po splatnosti.

 4. Zákazník si slevu za Věrnostní program přebírá nejpozději do konce roku 2017. Body naspořené v roce 2017 se nepřevádějí do dalšího roku. Nárok na slevu prostřednictvím nasbíraných bodů vzniká po splnění všech podmínek. Udělení slevy se děje na základě těchto splněných podmínek :

- dosažení potřebných bodů

- zákazník má všechny faktury řádně uhrazeny

Případné dotazy můžete napsat na email info@sportovni-pohary.com .

5. Případy neuznání bodů - body byly získány v rozporu s dobrými mravy - body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému - body se vážou na přímý nákup zboží přes e-shop.